Valorización

A cultura é un tesouro do que moita xente non coñece o seu valor. Os procesos de valorización teñen que ver co empoderamento popular a través da difusión do coñecemento e a democratización no seu acceso. Ab Origine aposta pola diversificación de medios e soportes cara ao espallamento da cultura e dos fenómenos sociais. Neste eido en Ab Origine especializámonos no deseño de roteiros culturais, elaboración de guías, folletos e audioguías e deseño e redacción de contidos para sinaléctica. Tamén desenvolvemos actividades e plans de difusión do patrimonio cultural. Realizamos traballos de investigación antropolóxica e catalogación de patrimonio inmaterial e etnográfico. Ofrecemos servizos de guía cultural en viaxes de coñecemento antropolóxico e rutas interpretadas sobre etnografía, historia e territorio. Así mesmo, temos longa experiencia na organización de actividades culturais, medioambientais e de lecer e tempo libre. Podemos ofrecer, ademais, servizos de monitorado e de dirección de programas de voluntariado, campos de traballo e campamentos.

Velaquí unha mostra dos nosos traballos relacionados coa posta en valor.