Ab Origine é unha empresa que ofrece servicios integrais en antropoloxía, produción e xestión cultural.

Ab Origine supón a consumación dun proxecto que aglutina a profesionais da antropoloxía, da educación, da xestión empresarial, da promoción turística, da produción editorial e da creación audiovisual. Un equipo multidisciplinar co obxectivo común de achegar á sociedade unha oferta integral de servicios ligados ao campo da Antropoloxía Social e Cultural.

O noso equipo conta cunha dilatada e contrastada experiencia nos eidos da investigación antropolóxica, etnográfica e histórica; na formación e na divulgación; na xestión de turismo cultural e sostible; na posta en valor do patrimonio; na creación e xestión de contidos e produtos culturais; e no traballo con entidades de carácter social e cultural.

Para calqueira consulta podedes visitarnos na nosa oficina, contactarnos en info@aborigine.es ou nos nosos correos persoais.