Proposta de integración de elementos patrimoniais do Camiño Xacobeo Portugués ao seu paso por Pontevedra