Patrimonio Etnográfico de Cerponzóns

Traballo de investigación e inventariado do patrimonio etnográfico da parroquia de Cerponzóns, concello de Pontevedra. Os resultados do proxecto recóllense na monografía “Patrimonio Etnográfico de Cerponzóns”, escrito polo antropólogo Rafael Quintía coa colaboración de Juan José Esperón, Secretario da Asociación Veciñal O Chedeiro, de Cerponzóns. Promovido pola A. V. O Chedeiro e financiado pola Concellería de Educación do Concello de Pontevedra. Ano 2022.