Clientes

DSC_3992

Citania Arqueoloxía S.L.
Gaia. Xestión Cultural e Tempo Libre
Ventos. Educación Medioambiental
Viajes Circe S.L.
Ovo Publicidade
Etnoga. Patrimonio Cultural
Concello de Pontevedra
Consello da Cultura Galega
Inventario do Patrimonio Etnolóxico de Catalunya
Universidade Rovira i Virgili
Instituto Catalán de Antropoloxía
Universidade de Barcelona
Universidade de A Coruña
Universidade Pompeu Fabra
Editorial Anaya
Editorial Paidós
Spora Sinergies, S.L.
Instituto Sondaxe
Galería Monty 4
Gràcia Territori Sonor
Escoitar.org
Alg-a
Editorial Polaqia
A Casa Tomada
LEM Festival
Zepelín Festival
REC International Film Festival
Kiosko Alfonso