Clientes

 

 • Academia de las ciencias y las artes de televisión
 • Asociación cultural cobres
 • Asociación veciñal Salcedo Norte
 • Centro Xove da Almáciga
 • Citania Arqueoloxía S.L.
 • Ciutats Creactives
 • Concello da Coruña
 • Concello de Pontevedra
 • Concello de Santiago
 • Concello de Vilaboa
 • Consello da Cultura Galega
 • Editorial Anaya
 • Editorial Paidós
 • Escoitar.org
 • Etnoga. Patrimonio Cultural
 • Gaia. Xestión Cultural e Tempo Libre
 • Gràcia Territori Sonor
 • Grupo Planeta
 • Instituto Catalán de Antropoloxía
 • Inventario do Patrimonio Etnolóxico de Catalunya
 • Kiosko Alfonso
 • LEM Festival
 • Ovo Publicidade
 • Pepe Vieira
 • REC International Film Festival
 • Rei Zentolo
 • Universidade da Coruña
 • Universidade de Barcelona
 • Universidad de Deusto
 • Universidade Pompeu Fabra
 • Universidade Rovira i Virgili
 • Ventos. Estudos Ambientais
 • Viajes Circe S.L.
 • Zepelín Festival